"In één ogenblik kan je leven totaal veranderen"

HEMEL OP AARDE

Johannes Sijaranamual

Privacybeleid

Inleiding

Hemel op Aarde B.V. vindt dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (ex)klanten en relaties belangrijk is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hemel op Aarde B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt, producten of diensten bestelt of anderszins contact heeft met Hemel op Aarde legt Hemel op Aarde deze gegevens vast. Hemel op Aarde gebruikt deze gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst, het toesturen van de aangevraagde informatie of offerte(s). Daarnaast legt Hemel op Aarde gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te stellen van (nieuwe) producten en diensten van Hemel op Aarde en activiteiten van zorgvuldig geselecteerde derden. Hierbij probeert Hemel op Aarde rekening te houden met uw voorkeuren. Persoonsgegevens worden door Hemel op Aarde slechts verstrekt aan derden voor zover dit overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie, wettelijk vereist is of geschiedt na toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken of uw gegevens laten blokkeren door een berichtje te sturen naar Hemel op Aarde B.V. per post of via het  wijzigingsformulier.

Inzagerecht en correctierecht

Hemel op Aarde is verplicht om aan een ieder van wie zij persoonsgegevens beheert, in persoon of aan diens gevolmachtigde, op diens verzoek volledige inzage te geven in de betreffende gegevens.

Clickgedrag

Op de website van Hemel op Aarde worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Hemel op Aarde haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Hemel op Aarde maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hemel op Aarde maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Hemel op Aarde en andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Hemel op Aarde geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Hemel op Aarde behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Controleert u daarom regelmatig het privacybeleid van Hemel op Aarde.

 

Breda, 25 mei 2018

 

Hemel op Aarde B.V.

Post: Van Slingelandtstraat 61, 4812 LB Breda

E-mail: Wijzigingsformulier

Aangesloten bij de SGC onder registrantnummer 13422
Geschillencommissie Informatieaanbieders Cookies in Use
Untitled 

^